Hej bystra woda

1.Hej bystra woda, bystra wodziczka,
Pytało dziewczę o Janicka.
Hej lesie ciemny, wirsku zielony,
Ka mój Janicek umilony?

2.Hej mój Janicku, miły Janicku,
Nie chodź po orawskim chodnicku.
Hej dość ty żeś już nagnał łowiecek,
Ostań przy dziewczynie kolwiecek!

3.Hej powiadali, hej powiadali,
Hej ze Janicka porubali,
Hej porubali go Orawiany
Hej za łowiecki, za barany.

4.Hej mówiła ci miły Janicku,
Nie chodź po orawskim chodnicku,
Hej bo cie te orawskie juhasy
Długie uz hań cekali casy.

5.Hej dziwce slocha, hej dziwce płace:
Uz ze Janicka nie obace.
U orawskiego zamecku ściany
Leży Janicek porubany.

6.Hej Madziar pije, hej Madziar płaci,
Hej u Madziara płacom dzieci,
Hej płacom dzieci, hej płace żona,
Hej że Madziara nima doma.

7.Hej dolom, dolom, od skalnych Tater
Hej poświstuje halny wiater,
Hej poświstuje, hej ciska bidom,
Hej po dolinach chłopcy idom.


Wideo: Kapela Biesiada - Hej bystra woda


Dzwięki dla gitary (chwyty)

A
D E A
E A |
D E A | '2

© Góralskie Piosenki made by Wirtualny Wizerunek