Góralu, czy ci nie żal

Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
¦wierkowych lasów i hal
I tych potoków srebrzystych?
Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

A góral na góry spoziera
I łzy rękawem ociera,
Bo góry porzucić trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba.

Góralu, czy ci nie żal ...

Góralu, wróć się do hal,
W chatach zostali ojcowie;
Gdy pójdziesz od nich hen w dal
Cóż z nimi będzie, kto powie?

Góralu, czy ci nie żal ...

A góral jak dziecko płacze:
Może już ich nie zobaczę;
I starych porzucić trzeba,
Dla chleba, panie, dla chleba.

Góralu, czy ci nie żal ...

Góralu, żal mi cię, żal!
I poszedł z grabkami, z kos±,
I poszedł z gór swoich w dal,
W guńce starganej szedł boso.

Góralu, czy ci nie żal ...

Lecz zanim li¶ć opadł z drzew,
Powraca góral do chaty,
Na ustach wesoły ¶piew,
Trzos w rękach niesie bogaty.

Góralu, czy ci nie żal...


Wideo: Góralu czy ci nie żal... z Pienin


Karoke: Góralu czy ci nie żal


© Góralskie Piosenki made by Wirtualny Wizerunek