Posoł baca owce

Posoł baca owce
Fomfarom, fomfarom
W betlejemskich horach
Siudrygom, nic ni mom

W betlejemskich horach
Kosior murowany
Ftoz go wymurowoł
Baca porubany

Jesce-k se nie widzioł
Coby ftoryj nocy
Tak ¶wieciły gwiozdy
Jak dzi¶ o północy

© Góralskie Piosenki made by Wirtualny Wizerunek